záchrana voľne žijúcich zvierat

 

Zvieratá za rok 2015

Štatistika úspešnosti vypustenia zvietat po rehabilitácii do voľnej prírody

p.č.

druh živočícha

celkový počet

vypustenie

odovzdanie do RS

uhyn euthanasia
1 Sokol myšiar 57 30   9 18
2 Sokol lastovičiar 1 1      
3 Sokol kobec 1 1      
4 Myšiak lesný 23 14   4 5
5 Jastrab krahulec 6 4   2  
6 Jastrab lesný 1     1  
7 Kaňa sivá 1   1    
8 Kaňa močiarna 3   1 1 1
9 Kaňa popolová 3 3      
10 Včelár lesný 1 1      
11 Myšiarka ušatá 23 17 2 2 2
12 Myšiarka močiarna 1     1  
13 Sova lesná 10 7   2 1
14 Výr skalný 4 3     1
15 Plamienka driemavá 1 1      
16 Kuvik vrabčí 1     1  
17 Bocian biely 2 1 1    
18 Labuť hrbozobá 11 8   3  
19 Kačica divá 9 7   2  
20 Čajka smejivá 1     1  
21 Čajka žltonohá 1     1  
22 Čajka sivá 1 1      
23 Holub hrivnák 1 1      
24 Hrdlička záhradná 8 6   2  
25 Kukučka jarabá 1 1      
26 Dážďovník tmavý 8 6   2  
27 Rybárik riečny 1 1      
28 Žlna zelená 3 2   1  
29 Ďateľ veľký 3 1   2  
30 Ďateľ prostredný 3     3  
31 Lastovička domová 1     1  
32 Belorítka domová 9 8     1
33 Trasochvost biely 5 5      
34 Trasochvost horský 1     1  
35 Drozd plavý 2     2  
36 Drozd čierny 5     5  
37 Sýkorka bielolíca 1     1  
38 Strakoš červenochrbtý 1     1  
39 Vlha hájová 3 1   2  
40 Straka čiernozobá 2 1     1
41 Havran poľný 7 4 2   1
42 Vrana túľavá - záp. 1       1
43 Vrana túľavá - vých. 2 2      
44 Vrabec domový 2 1   1  
45 Stehlík zelený 2 1   1  
46 Stehlík pestrý 1 1      
47 Strnádka žltá 1     1  
48 Zajac poľný 1       1
49 Jež východný 26 14 4 8  
50 Netopier hrdzavý 2 2      
51 Večernica malá 1       1
52 Večernica tmavá 2 1     1
53 Netopier brvitý 1     1  
54 Veverica stromová 2 2      
55 Líška hrdzavá 1 1      
56 Kuna skalná 1 1      
57 Užovka fŕkaná 4 4      
  celkový počet živočíchov 277 166 11 65 35
  z toho % 100 % 59,92 %  3,97%  23,46%  12,63%


Do koloniek tabuľky ( vypustenie a odovzdanie) sú zaradené aj jedince, ktoré sú ešte v záchrannej stanici podľa predpokladú, či budú vypustené alebo nie.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode