záchrana voľne žijúcich zvierat

Poďakovanie za finančný príspevok na výstavbu novej voliÉry v roku 2016

Veľmi sa omlúvame za stiahnutie poďakovania za finančný príspevok na výstavbu novej voliery z našej stránky z dôvodu, že z obrdžaného návrhu zmluvy o spolupráci s Ochranou dravcov na Slovensku (RPS), ktorá organizovala zbierku cez Startlab vyplýva, že výlučným vlastníkom voliéry bude RPS a bude postavená v rámci projektu LIFE15NAT/HU/000902 "Ochrana orla královského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality" a nie z nežistného úmyslu pomôcť Záchrannej stanici Havran formou zbierky na výstavbu voliéry cez Startlab. Takáto zmluva bola pre nás po všetkých stránkach neprijateľná ako aj všetky ostatné. Ani v jednej navrhovanej zmluve nebola ani zmienka o zbierke cez Startlab. Naši priatelia si nás doberali, že budeme mať dve nové voliery, jednu cez projek LIFE a druhú cez Startlab. Keď si k tomu pridáme odvôvodnenie RPS na stránke Startlab-u,   že sa s nami nemohli dohodnúť a pritom všetky návrhy zmlúv boli len v rámci projektu LIFE... núti nás to zamysieť sa o čo vlastne išlo: postaviť si vlastnú voliéru  v rámci projektu LIFE... za finančné prostriedky  z projeku v Startlab-e určené pre Záchrannú stanicu Havran ?, vylepšiť si imidž zbierkou na voliéru pre iné občianske združenie, ale v skutočnosti byť jej vastníkom?, byť vlastníkmi voliéry bez akých koľvek finančných nákladov a právne mať zabezpečenú bezplatnú starostlivosť inou organizáciou o vlastý majetok ?,... Myslíte si že je to prehnané? Kliknite si na Zmluvu o spolupráci a prečítajte si ju pozorne. Je tu ale aj iný názor, ktorý je nutný brať do úvahy, vyplývajúci  ako sme už spomenuli z  posledného príspevku organizátorov zbierky, čiže RPS na Stertlab-e: citujem "Bolo pre nás dôležité dohodnúť so stanicou také podmienky, aby bola výstavba voliéry zrealizovaná tento rok a aby bolo dlhodobo zabezpečené jej využívanie na rehabilitáciu zvierat. A to aj pri prípadnom ukončení činnosti stanice, napríklad premiestnením voliéry do iného zariadenia. Jediným našim záujmom bolo naplniť cieľ projektu, pomôcť zvieratám v stanici a splniť tak vôľu Vás, darcov. Nakoľko sa túto garanciu doposiaľ nepodarilo dosiahnuť a navyše v stanici stále trvá karanténa z dôvodu vtáčej chrípky, rozhodli sme sa výstavbu voliery nerealizovať. Je to pre nás ťažké rozhodnutie, ale Vaša dôvera pre nás veľa znamená a preto ju nechceme sklamať odďaľovaním realizácie projektu výstavby" - koniec citátu.A opäť nás to troška núti uvažovat: akú dohodu so stanicou mali na mysli, keď všetky navrhované zmluvy a dohody o spolupráci nám doručené boli len v rámci projektu LIFE...?, teoreticky aký problém mal byť s termínom realizácie, keď podľa zmluvy realizátorom stavby mala byť RPS?, naplnenie akého cieľu mali ma mysli? no a čo sa týka dlhodobého zabezpečenia a využívania voliery na rehabilitáciu zvierat a to že RPS radšej pozastavilo výstavbu voliery aby nesklamala Vašu dôveru? Z toho vyplýva, že nepriamo povedané sme nezodpovední,nedôveryhodní a využitie voliery by mohlo byť zneužité na pestovanie zeleniny. Preto bolo asi dôležité v návrhu zmluvy, aby výhradným vlastníkom bola RPS. Sme radi, že konečne niekto takouto formou  upozornil verejnosť čo sme zač. No ale dosť bolo humoru. Urobiť si z tohoto všetkého konečný záver necháme na Vás. Nám z toho vyplýva len  to, že takáto zmluva a spolupráca s RPS  je pre nás neprijateľná a neférová  voči  Vám a nikdy by sme na podobné podmienky nepristúpili. A to je skutočný dôvod prečo neprišlo k dohode. A čo sa týka karanténneho opatrenia?, to bolo zrušené 3.3.2017  a stanica je plne funkčná tak ako bola aj v uplynulých šestnástich rokoch. Aby nedošlo k mylným informáciám, či vysvetleniam, uvádzame celé znenie navrhovanej zmluvy o spolupráci. Ďakujeme za pochopenie.

Zmluva o spolupraci_RPS_Ratnovce1.pdf (209040)

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode