záchrana voľne žijúcich zvierat

o nás - trochu z histórie i súčastnosti

Začalo sa to v zime roku 2000, keď do útulku Slobody zvierat priniesli Myšiaka lesného s otvorenou zlomeninou krídla. Tam medzi psami a mačkami zostať nemohol a tak po operácii, ktorú úspešne vykonal MVDr. Juraj Fajnor vo Veterinárnej klinike v Trnave, skončil u nás v kuchyni a pobudol tam až do jari. Potom nám priniesli druhého, desiateho, stého, ... a už sme v tom boli až po uši. Z našeho domu a pozemku sa pomaly začalo stávať útočisko zranených a osirelých zvieratiek zo širokého okolia. Po záhrade sa okrem našich dvoch československých vlčiakov a dvoch kocúrov promenádovali často labute, bociany aj austrálsky emu. V klietkach sa vystriedalo veľa myšiakov, sokolov, kaní, sov a výrov. Dočasný domov u nás mali aj niektoré druhy netopierov, ježkovia, veveričky, užovky, srnky atď. Keďže Ratnovce ležia blízko vodnej nádrže Sĺňava nebola núdza ani o vodné vtáky a spevavce.

V súčastnosti sa Spoločnosť Havran vo svojej chovnej stanici v rámci kapacity stará o zvieratá nielen z okolia Piešťan, Hlohovca, Trnavy, ale aj zo vzdialenejších okresov. Odbornú veterinárnu starostlivosť zraneným a chorým zvieratám zabezpečujeme na Veterinárnej klinike v Piešťanoch a na Súkromnej veterinárnej klinike v Trnave.

- vyšetrenie Potápky chochlatej na Veterinárnej klinike v Piešťanoch vykonáva MVDr. Silvia Štefáková

- mláďa Myšiarky ušatej po operácii zlomeniny krídla

- infúzia podávaná vyčerpanej Labuti hrbozobej

Naši priatelia

 Sme radi za každú pomocnú ruku a preto Ďakujeme aj kamarátovi Milošovi Gežovi z Piešťan za jeho ochotu pomáhať v stanici.

Vypúšťanie labutí v Piešťanoch.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode