záchrana voľne žijúcich zvierat

Zvieratá za rok 2013

Štatistika úspešnosti vypustenia zvietat po rehabilitácii do voľnej prírody

p.č.

druh živočícha

 

celkový počet

vypustenie

odovzdanie do RS

uhyn euthanasia
1 Sokol myšiar   38 22   7 9
2 Sokol rároh   1 1      
3 Myšiak lesný   27 12   8 4
4 Jastrab lesný   3 2   1  
5 Jastrab0 krahulec   10 4   4 2
6 Kaňa močiarna   1            1      
7 Včelár lesný   1                        1    
8 Orol skalný   1     1  
9 Myšiarka ušatá   22 15   6  
10 Myšiarka močiarna   1 1      
11 Plamienka driemavá   1 1      
12 Sova lesná   3 2                1
13 Výr skalný   2     1  
14 Bučiak močiarny   1 1      
15 Volavka popolavá   1     1  
16 Bocian čierny   1 1      
17 Bocian biely   4 1                      1 2  
18 Labuť hrbozobá   8 8      
19 Hus divá   1 1      
20 Kačica divá   1     1  
21 Chriašteľ vodný   1 1      
22 Čajka smejivá   1       1
23 Čajka striebristá   1 1      
24 Holub skalný - mestský   8 6   1 1
25 Holub hrivnák   9 6   2 1
26 Hrdlička záhradná   6 5     1
27 Dážďovník tmavý   9 5   3 1
28 Dudok chochlatý   1 1      
29 Žlna zelená   3 1   2  
30 Ďateľ veľký   5 4   1  
31 Lastovička domová   3     3  
32 Belorítka domová   6 4   2  
33 Drozd plavý   5 5      
34 Drozd čierny   8 5   2 1
35 Vlha hájová   1     1  
36 Straka čiernozobá   2 1     1
37 Sojka škriekavá   1 1      
38 Kavka tmavá   2 2      
39 Havran poľný   4 3   1  
40 Vrana túľavá   3 1   1 1
41 Škorec lesklý   1 1      
42 Stehlík čížavý   1     1  
43 Glezg hrubozobý   1 1      
44 Jazvec lesný   1     1  
45 Jež vých./záp.   8 8      
46 Netopier hrdzavý   6 5     1
47 Netopier hvízdavý   5 3   2  
48 Večernica pestrá   2 1   1  
49 Veverica stromová   9 7   1 1
50 Srnec lesný   1     1  
51 Užovka obojková   1       1
  celkový počet živočíchov   243 151 2 58 26
  z toho %   100% 62,13% 0,82% 23,86% 10,69%

 V stanici je momentálne z roku 2013 ešte 6 jedincov: Myšiak lesný-3, Myšiarka ušatá-1, Výr skalný-1, Netopier hrdzavý-1

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode