záchrana voľne žijúcich zvierat

Zvieratá za rok 2014

Štatistika úspešnosti vypustenia zvietat po rehabilitácii do voľnej prírody

p.č.

druh živočícha

celkový počet

vypustenie

odovzdanie do RS

uhyn euthanasia
1 Sokol myšiar 19 13 2 1 3
2 Sokol Rároh 1   1    
3 Sokol sťahovavý 1   1    
4 Myšiak lesný 6 5 1    
5 Jastrab krahulec 3 1   2  
6 Jastrab lesný 2 1   1  
7 Kaňa močiarna 1 1      
8 Myšiarka ušatá 35 22 1 9 3
9 Sova lesná 7 5     2
10 Kuvik plačlivý 1 1      
11 Výr skalný 2 1   1  
12 Volavka biela 1     1  
13 Volavka popolavá 1     1  
14 Labuť hrbozobá 10 6 2 2  
15 Hus divá 1 1      
16 Čajka smejivá 2 1   1  
17 Čajka žltonohá 1     1  
18 Bažant poľovný 1     1  
19 Holub hrivnák 5 5      
20 Hrdlička záhradná 1 1      
21 Dážďovník tmavý 4 1 1 2  
22 Včelárik zlatý 1     1  
23 Žlna zelená 3     3  
24 Ďateľ veľký 5 4   1  
25 Lastovička domová 1     1  
26 Belorítka domová 2 1 1    
27 Králiček zlatohlavý 1 1      
28 Žltochvost domový 4 3   1  
29 Drozd plavý 2 2      
30 Drozd čierny 8 5   3  
31 Brhlík lesný 1     1  
32 Strakoš červenochrbtý 1 1      
33 Straka čiernozobá 5 3   1 1
34 Kavka tmavá 2 2      
35 Havran poľný 3 3      
36 Vrana túľavá 3 1   2  
37 Pinka lesná 1     1  
38 Stehlík zelený 2 1   1  
39 Stehlík pestrý 1 1      
40 Glezg hrubozobý 2 2      
41 Jazvec lesný 1     1  
42 Jež východný 8 6   2  
43 Raniak hrdzavý 4 3   1  
44 Večernica malá 3     3  
45 Večernica tmavá 1     1  
46 Veverica stromová 3 2   1  
47 Ondatra pižmová 1     1  
48 užovka stromová 1 1      
  celkový počet živočíchov 175 107 10 49 9
  z toho % 100 % 61,1%  5,71%  27,99%  5,14%

Menší počet rehabilitovaných živočíchov oproti iným rokom bol daný nedostatkom finančných prostriedkov.

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode