záchrana voľne žijúcich zvierat

Haja tmavá

Myšiak lesný

Myšiak lesný - postrelený

Jastrab lesný - zlomenina zápästného kĺbu

Ucháč sivý

Operácia labuťe

Včelárik zlatý

Kuna skalná

Kuvik plačlivý

Vypustenie myšiaka lesného

Večernica malá, mláďa

Vypustenie Včelára lesného

Vypustenie sokola myšiara

Ďateľ veľký

Včelár lesný

Bocian (poáleniny krídla)

Chavkoš nočný

Jastrab lesný so starou zlomeninou krídla

Veverička sa knám často vracia

Raniak hrdzavý

Postrelený Sokol sťahovavý

Veverica po kŕmení

Veverica pri kŕmení

Jastrab krahulec pri kŕmení

Úhyn Myšiaka lesného spôsobený otravou

Návrat Labute hrbozobej do prírody

Sokol rároh pri kŕmen

Myšiak lesný (popáleniny spôsobené vysokým napätím

Večernica malá (vyletenie)

Návrat Labute hrbozobej do prírody

Návrat Labutí Hrbozobých do prírody

Návrat výra skalného do prírody

Návrat myšiaka lesného do prírody

Kaňa Močiarna po ošetrení a sokol lastovičiar

Labute hrbozobé (mláďatá)

Postrelená Myšiarka Ušatá

Návrat Myšiarky uŠatej do prírody

Myšiak hôrny napadnutý larvami

Návrat Myšiarok Ušatých do hniezda

Kaňa močiarna (infúzia a kŕmenie)

© 2009 Všetky práva vyhradené.

Vytvorte si webové stránky zdarma!Webnode